Upphandla framtidens logistiksystem för arbetskläder till sjukvården

Guide-framtidens-logistiksystem-thumb

Att upphandla ett system för distribution av arbetskläder till sjukvården kan upplevas som svårt och tidskrävande. Det är många faktorer och detaljer som påverkar slutresultatet och det ställer höga krav på beställaren och den upphandlande enheten.

I denna guide har vi samlat vår mångåriga erfarenhet från ett stort antal upphandlingar och införandeprojekt.

Innehåll

Med denna guide får du djupgående information om vad du bör tänka på när det gäller: 

  1. Planering
  2. Behovsinventering
  3. Marknadsanalys
  4. Kravspecifikation
  5. Upphandling
  6. Implementering
  7. Uppföljning