Textillogistik - vilket system passar bäst för oss?

Guide-textillogistik-thumb

När det kommer till textillogistik så finns det en rad olika plaggdistributionssystem för att hantera den interna in- och utlämningen av personalplagg hos er.

I princip finns det fem olika system, varav fyra kan räknas som ”smarta”, d.v.s. kopplade med spårning via chip i textilierna.

För- och nackdelar

I den här guiden förklarar vi de olika systemens egenskaper och funktion samt vilka för- och nackdelar de har när det gäller

  • kontroll på arbetskläderna
  • flexibilitet
  • uttagskapacitet
  • hygien.

Du kan sedan avgöra vilken lösning som passar bäst för er verksamhet.